Buurtbemiddeling Leusden

Ervaart u overlast van uw buren?
Is er onenigheid tussen u en uw buren?
Ziet u het niet meer zitten om alleen met uw buren hierover in gesprek te gaan?

Vrijwilligers die opgeleid zijn tot bemiddelaar kunnen u helpen om de overlast of onenigheid tussen u en uw buren (weer) bespreekbaar te maken. Zij begeleiden het gesprek waarin buren samen zoeken naar acceptabele en leefbare oplossingen van hun onderlinge problemen. U kunt dan weer prettig samenleven in wijk of buurt.

Stichting Buurtbemiddeling is er voor alle bewoners van de gemeente Leusden en is speciaal bedoeld voor de aanpak van problemen tussen buren.


Buurtbemiddeling Leusden is door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) erkend met de maximale score en heeft om die reden een plus certificaat ontvangen.